TSA Logo

Solaris Trollino Metrostyle for Salzburg and Eberswalde


Motor
Type: TME 43-33-6 
P 250  kW nmax 2599  min-1
n 1376  min-1 m 650  kg
U 425  V Mstart 1736  Nm
I 428  A
f 70  Hz
Q l/min